logo
Main Page Sitemap

Spilleautomater merkur købe spil


spilleautomater merkur købe spil

Parts softwareleverandører.1 Yderligere vilkår for anvendelse gælder også for Casino-sektionen på, og for spil leveret af eksterne udbydere som angivet nedenfor.
Dato og tidspunkt for en jackpotordnings ophør vil fremgå tydeligt, når kontoindehaver online roulette at tjene penge tilgår det enkelte spil.
Ved endelig selvudelukkelse, vil midlerne blive udbetalt til spillerens bankkonto, umiddelbart efter udelukkelsen har fundet sted.
Selskabet er PCI-godkendt, og bliver efter de til enhver tid gældende PCI regler, sikkerhedstjekket af et godkendt PCI sikkerhedsfirma.
10.4 Selskabet kan afbryde en jackpotordning midlertidigt i tilfælde af vedligeholdelse af servere, opdateringer.Jackpots.1 Til hvert spil hører en eller flere jackpotpuljer som stiger i takt med spil på det pågældende spil.4.5 Kontoindehaver accepterer, at en tilfældighedsgenerator vil afgøre de vilkårligt generede begivenheder påkrævet i forbindelse med spil på Selskabets hjemmesider.2.1.6 Kontoindehaver må udelukkende handle på egne vegne, og således ikke på noget tidspunkt spille for tredjemands regning eller risiko.Forinden ændringer i Betingelserne træder i kraft for en eksisterende Kontoindehaver, skal Betingelserne accepteres af Kontoindehaver.Hvis klagen ikke er afgjort inden 14 dage, vil Kontoindehaver få besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse.Oktober 2017, vindere lige nu, fish Tank 1 minut siden irenekjdk har vundet 250,00.2.3.5 Nægte udbetaling af indestående eller på anden måde begrænse Kontoindehavers Spilkonto, som Kontoindehaver på uhensigtsmæssig måde har tilegnet sig ved.eks.Såfremt der på spilkontoen findes uafsluttede spil, vil spillene være gældende, og vil ikke blive annulleret.8.2 Overholdes Betingelserne ikke, har Selskabet ret til at tilbageholde indestående på Kontoindehavers Spilkonto, indtil en undersøgelse eller retssag herom er tilendebragt.Selskabet kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlige ud over et beløb svarende til indsatsen.9.3 Selskabet forbeholder sig retten til at udelukke en Spilkonto fra chatten ved overtrædelse af disse regler, enten midlertidigt eller permanent.
Selskabet har til enhver tid adgang til at opsige jackpotordningen på en given automat.
Såfremt resultatet der vises på automaten, ikke stemmer overens med resultatet i Selskabets server, eller flere kontoindehavere mener at have vundet den samme Jackpot er det resultatet i serveren, der finder anvendelse.
Der kan til enhver tid kræves yderligere legitimation eller fornyet legitimation.11.2 Selskabet videregiver ikke persondata.2.1.3, det kan være påkrævet at bruge NemID eller anden form for sikker login ved benyttelse.Alle registrerede Kontoindehavere, der har haft deres konto inaktiv i 12 måneder, vil blive underrettet inden for 30 dage forud for trækningen af eventuelle gebyrer fra deres konti.I tilfælde hvor Selskabet bliver bekendt med, at der er uoverensstemmelse mellem ovenfor nævnte resultater, eller hvor en Kontoindehaver henvender sig og mener at have vundet en jackpot, undersøger Selskabet resultatet i serveren, og den/de involverede Kontoindehavere, får besked om serverens resultat via mail.
Sitemap