logo
Main Page Sitemap

Billede af slot maskine xcode


billede af slot maskine xcode

Et markant og rustikt bygningsværk, som er blevet til i flere perioder, og der er forklaringen på de iøjefaldende skævheder i hovedbygningen, som bidrager til at gøre herregården atmosfærefyldt og stemningsmættet.
Formentlig er der tale om en særdeles vedholdende herre fra 1500-tallet, nemlig landsdommer Niels Clemmensen fra Viborg, som efter en tvist med kronen måtte afgive Lille Restrup som krongods til kong Christian II i 1518.
Bygningsinspektør Leopold Teschl og indrettet til kontorer og til en smuk amtsrådssal.Aalborghus Slot er et slot, der ligger i det centrale.Trods nøje gennemgang af håndtag og lukke-mekanisme har man ikke kunnet konstatere fejl, så familien på hovedgården har vænnet sig til, at her åbenbart findes et ekstra familiemedlem i form af et spøgelse.Slottet hviler på kældre fra 1300-tallet, og metertykke mure, vægtergange, skydeskår og løngange vidner om den fæstning, som en gang skulle beskytte mod fjender.Det vides, at i 1750 stod der en magasinbygning i 2 stokværk af bindingsværk.Læs mere om, voergaard Slot.Bygningen er i dag indrettet som kontorer.Slottet er firelænget og ligger bag volde nær.Ansvarlig for gennemførelsen af byggeriet blev lensmanden Axel Juul til Villestrup.Dronning Charlotte Amalie overtog godset i 1690, og det var hende, der gav det gamle kloster det nye navn Dronninglund.
Den nuværende online gambling i new jersey din billet bindingsværksbygning tropicana atlantic city gratis slot spil på sydfløjens plads er opført i, men dog kraftigt restaureret efter en bombesprængning under besættelsen.
I slottet fandtes fangekælder, som ikke længere er i brug, men som kan besøges i dagtimerne.
Halling var en hård hund, og det fortalte bønderne på de godser, som han ejede, mange skrækkelige historier.Kig ind i gården Da bygningen nu ikke skulle fungere som fæstning, blev det nu i stedet centrum for lensmandens administration.I dag fungerer hovedgården som ramme for events og fester samt overnatningsmuligheder i romantiske omgivelser.Om natten knirker trappen på slottet, som om nogen går på den.Slottet kom senere i 1300-tallet i dronning, margrethes besiddelse, hvorefter det forblev kongelig ejendom.Læs mere om, dueholm Kloster.Invitér til årets sommerfest i smukke og historiske rammer på Gavnø.Den nye funktion medførte, at man tidligt begyndte at om- og tilbygge anlægget.Slottet viste sig dog hurtigt ikke at leve op til intentionerne som fæstningsværk.Som følge heraf vedtog man 1557 ikke længere at bekoste mere på slottets befæstning.
Sitemap